نویسنده = جلال کریمی
نظارت مداوم چندفروندی به‌وسیله الگوهای پیمایشی پایه با هدف کمینه‌سازی زمان بازبینی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

حسن حقیقی؛ سید حسین ساداتی؛ جلال کریمی؛ سید محمدمهدی دهقان


بهینه سازی پارامتری هدایت تناسبی افزوده با ملاحظه قابلیت های عملکردی و مانوری

دوره 17، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 65-74

امیر عزیزی؛ جلال کریمی؛ سیدحسین ساداتی


توسعه الگوریتم شبیه‌سازی حرارتی بهبودیافته در طراحی سامانه خلبان خودکار بهینه برای نگهداری یک مسیر مشخص

دوره 13، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 23-37

سید حسین پورتاکدوست؛ محسن رضایی؛ جلال کریمی؛ کامبیز شجاعی قندشتنی