دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، خرداد 1398 
1. بررسی جذب انرژی پروفیل استوانه‌ای پر شده با فوم گردایانی در تست شبه استاتیکی

صفحه 1-10

نادر وحدت آزاد؛ غلامحسین لیاقت؛ اباذر وحدت آزاد؛ علی نگهبان برون؛ محسن دهقانی محمد آبادی


3. حل مسئله زمان بندی چندهدفه ی فرود هواپیما در حالت چندباند

صفحه 19-34

مهدی یزدانی؛ زهرا فرجی مقدم؛ زهرا مقدم زرندی