مسیریابی بهینه پهپاد مبتنی بر الگوریتم چندین هدفه تکاملی بردار مرجع هدایت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه علو م وفنون هوایی شهید ستاری

2 دانشیار مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

در مسیریابی پهپاد، به حداقل رساندنِ همزمانِ مسافت طی شده و تهدیدِ تشخیصِ رادار، دو معیار در بسیاری از کاربردهای نظامی است. استفاده از الگوریتم‌های بهینه سازی چندین هدفه تکاملی، در مسایلی که دارای اهداف متضاد هستند، می‌تواند نقش موثری در افزایش راندمان این مسایل داشته باشد. در این مقاله، مسئله برنامه‌ریزی مسیرِ پهپادِ چند منظوره بررسی می‌شود که یک الگوریتم بهینه‌سازی چندین هدفه برای حل یک مسئله برنامه‌ریزی مسیرِ پهپاد با اهداف متعدد، ارائه می‌شود. روش حل پیشنهادی، الگوریتم چندین هدفه تکاملی بردار مرجع هدایت شده می‌باشد. در این مقاله، از یک سَکّو در بستر نرم‌افزار متلب ، به نام پِلَت ای ام اّ ، استفاده شده است. روش پیشنهادی با سایر الگوریتم‌های تکاملی چند هدفه و چندین هدفه تکاملی که اخیر ارائه شده‌اند، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته و نتایج بدست آمده با معیار ارزیابی فرا حجم که تمام دسته‌بندی‌های لازم (همگرایی، تنوع و قدرتمندی) را پوشش می‌دهد، بیان شده است. مساله، بر روی دو گروه از مسایل بهینه‌‌سازی، تست و پیاده‌‌سازی شده‌‌اند. با مقایسه نتایج ارائه شده، مشاهده می‌شود که الگوریتم چندین هدفه تکاملی بردار مرجع هدایت شده، عملکرد بهتری از نظر کمی و پیچیدگی محاسباتی نسبت به سایر الگوریتم‌های مقایسه شده دارد و نرخ همگرایی، تنوع و قدرتمندی این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم-های مقایسه شده بالاتر است.

کلیدواژه‌ها