بهینه‌سازی چندمعیاری دم و سکان عمودی هواپیمای متعارف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر، با هدف ارتقای قابلیت­های عملیاتی وسایل پرنده­ی موجود، روشی برای بهینه­سازی هم­زمان دم و سکان عمودی یک هواپیما با پیکربندی متعارف ارائه شده است. برای این منظور، کلیه الزامات طراحی این بخش مهم از پیکربندی در غالب یک مساله بهینه­سازی چندمعیاری مقید فرموله شده است. قابلیت محاسبه ضرایب آیرودینامیکی و پارامترهای جرمی با تغییر ابعاد هندسی هواپیما ایجاد شده است. به این ترتیب، برای اهداف حساسیت­سنجی می­توان تاثیر پارامترهای هندسی پیکربندی بر کیفیت پروازی و عملکردی هواپیما را به­دست آورد. به­علاوه، در مقاصد بهینه­سازی هم می­توان یک بخش از پیکربندی را بهینه نمود در حالی­که اثرات متقابل کلیه اجزای پیکربندی در مساله لحاظ شده است. برای حل از ترکیب الگوریتم ژنتیک مرتب­سازی نامغلوب با روش تورنمنت امکان­پذیری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها