بررسی تجربی و عددی اثر دما بر شکل پایداری و انحنای صفحات دوپایداری نامتقارن هیبریدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی تجربی و عددی  اثر دما و تغییرات آن بر شکل هندسی و انحنای صفحات مرکب دوپایداری نامتقارن هیبریدی پرداخته شده است. با اضافه کردن لایه آلومینیوم به یک طرف چند لایه مرکب و ایجاد عدم تقارن در صفحه، روشی جدید برای کنترل پذیری سازه در حالت های مختلف پایداری معرفی شده و در همین راستا، اثر اندازه و وجود و یا عدم وجود لایه آلومینیوم بر شکل پایداری و انحنای صفحات مورد بررسی قرار گرفته است. جهت اعتبارسنجی نتایج تجربی نیز از روش عددی استفاده شده است. مقایسه نتایج تجربی و عددی تطابق خوب نتایج را نشان می­دهند. تحقیات گسترده ای در خصوص کاربرد سازه­های تغییر شکل پذیر بر مبنای صفحات دو پایداری در صنعت هوافضا در حال افزایش بوده و استفاده از ساختارهای یکپارچه هوشمند در این سازه­ها و بویژه در سازه هواپیما باعث عملکرد مطلوب و مانورپذیری بهتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها