دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی عددی و تجربی متغیرهای تأثیرگذار در تنش زدایی حرارتی ورق آلومینیومی جوشکاری شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

حسین قره باغی؛ رضا سرخوش


2. پیش‌بینی عددی نویز دوردست برای هندسه های مختلف با استفاده از روش هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

میلاد ذبیحی نژاد؛ علی اکبر دهقان؛ محمد فرمانی


3. مطالعه تجربی استحکام پنل ساندویچی با هسته سلولی از نوع ساعت شنی و مربعی تحت بار کمانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

ملیحه آورزمانی؛ امین فرخ آبادی؛ محمد سجاد گازر


4. بهینه‌سازی عملکرد روتور اصلی بالگرد در مانورعرضی با استفاده از شبیه‌سازی معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

حمید رضا جعفری بوانلو؛ فرید شاهمیری؛ یوسف عباسی