دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی عددی خانواده آسم (AUSM) در جریان های تقارن محوری لزج و غیرلزج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.154276

علی قربانی؛ عدنان محمدی؛ محمد حسن جوارشکیان


یک الگوریتم دسته بندی جدید برای پهپادها با استفاده از رویکرد کنترل توزیع شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155085

امیر زارع؛ میرابوالفضل مختاری


شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های آنتروپومتریک مؤثر بر عملکرد خلبانان در کابین هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155083

مصطفی مرادی؛ حمیدرضا ضرغامی


مطالعه تجربی به کارگیری طرح جدید روزنه لوبیایی شکل در خنک کاری لایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155082

مهدی رمضانی زاده؛ یونس پولادرنگ


بررسی آیرودینامیکی سامانه کنترلی کورو فلپ در یک مدل هواپیمای بدون سرنشین بال پرنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155084

افشین مدنی؛ محمد حسن جوارشکیان


بررسی، شبیه‌سازی و مقایسه اثر تخلیه الکترواستاتیک‌(ESD) در پرنده‌های نظامی با بدنه فلز، کامپوزیت و حالت ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/joae.2022.155305

سید محمد جواد رضوی؛ مجید توحیدلو؛ سید علی تقوی؛ گلاره ملکشاهی


ارزیابی مشخصه های نشر آوایی در جوانه زنی و رشد ترک خستگی به منظور پایش سازه‌ای به هنگام ملخ هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22034/joae.2022.155397

علی حبیب پور؛ جواد شریفی قادری


مدل‌سازی و کنترل مود لغزشی جستجوگر رول-پیچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22034/joae.2022.155493

مهسا قاسمی؛ هادی نوبهاری؛ حامد محمدکریمی


شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت مگاپروژه های پیچیده صنعت طراحی و ساخت هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22034/joae.2022.158857

سعید عبداللهی خوشمردان؛ منوچهر منطقی؛ عباس خمسه


راهکارهای ارتقاء مراقبت و شناسایی پهپادها در صحنه نبردهای آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/joae.2022.159326

مجتبی قمری زاده؛ مرتضی ازدانش


بررسی عددی رسانش حرارتی یک ناحیه جامد مثلثی بر جریان و انتقال حرارت جابجایی آزاد همبسته در یک محفظه دوبعدی حاوی نانوسیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22034/joae.2022.160618

میثم محمودی؛ سید داود موسویان


بررسی تجربی تأثیر آرایشهای مختلف عملگر پلاسمای کرونا بر میزان نیروی پیشران تولیدشده بر روی صفحه تخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22034/joae.2022.160619

پریسا باباصفری؛ روح الله خوشخو؛ حمزه اشراقی


بررسی عددی تحلیل حرارتی و سیالاتی اثر ارتفاع پرواز و فوم فلزی متخلخل بر خنک کننده روغن هواپیمای آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22034/joae.2022.163012

محمد صددیقی؛ احمدرضا ایوبی؛ احسان امینیان