دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی عددی و تجربی متغیرهای تأثیرگذار در تنش زدایی حرارتی ورق آلومینیومی جوشکاری شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/joae.2022.144709

حسین قره باغی؛ رضا سرخوش


پیش‌بینی عددی نویز دوردست برای هندسه های مختلف با استفاده از روش هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/joae.2022.144713

میلاد ذبیحی نژاد؛ علی اکبر دهقان؛ محمد فرمانی


مطالعه تجربی استحکام پنل ساندویچی با هسته سلولی از نوع ساعت شنی و مربعی تحت بار کمانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/joae.2022.146773

ملیحه آورزمانی؛ امین فرخ آبادی؛ محمد سجاد گازر


بهینه‌سازی عملکرد روتور اصلی بالگرد در مانورعرضی با استفاده از شبیه‌سازی معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22034/joae.2022.147925

حمید رضا جعفری بوانلو؛ فرید شاهمیری؛ یوسف عباسی


بررسی اثر تخلخل بر روی رفتار ارتعاشات آزاد سازه هدفمند ساندویچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22034/joae.2022.150533

مصطفی لیوانی؛ محمد حسین حبیبی؛ محمد مسکینی


بهبود کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از کنترل کننده‌ مرتبه کسری در حضور اغتشاشات محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22034/joae.2022.150863

سیده الهه خاتون آبادی؛ وحید بهلوری؛ امیر رضا کوثری


مدلی برای تشخیص اهداف و دسته‌بندی پالس‌های سیستم رادار 6 آنتنی با شبکه‌های عصبی بهینه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22034/joae.2022.150977

الناز نصیرزاده؛ سیاوش بیات؛ شاهرخ قائم مقامی


افزایش دقت در تخمین مدار ماهواره با استفاده از مدل‌های میدان مغناطیسی و فیلتر کالمن گسترش‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1401

10.22034/joae.2022.151116

هادی لطفی؛ محمد علی امیری آتشگاه؛ محمود واصلی خباز؛ مصطفی مرادی