بررسی عددی خانواده آسم (AUSM) در جریان های تقارن محوری لزج و غیرلزج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.154276

علی قربانی؛ عدنان محمدی؛ محمد حسن جوارشکیان


یک الگوریتم دسته بندی جدید برای پهپادها با استفاده از رویکرد کنترل توزیع شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155085

امیر زارع؛ میرابوالفضل مختاری


شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های آنتروپومتریک مؤثر بر عملکرد خلبانان در کابین هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155083

مصطفی مرادی؛ حمیدرضا ضرغامی


مطالعه تجربی به کارگیری طرح جدید روزنه لوبیایی شکل در خنک کاری لایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155082

مهدی رمضانی زاده؛ یونس پولادرنگ


بررسی آیرودینامیکی سامانه کنترلی کورو فلپ در یک مدل هواپیمای بدون سرنشین بال پرنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155084

افشین مدنی؛ محمد حسن جوارشکیان


بررسی، شبیه‌سازی و مقایسه اثر تخلیه الکترواستاتیک‌(ESD) در پرنده‌های نظامی با بدنه فلز، کامپوزیت و حالت ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/joae.2022.155305

سید محمد جواد رضوی؛ مجید توحیدلو؛ سید علی تقوی؛ گلاره ملکشاهی


ارزیابی مشخصه های نشر آوایی در جوانه زنی و رشد ترک خستگی به منظور پایش سازه‌ای به هنگام ملخ هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22034/joae.2022.155397

علی حبیب پور؛ جواد شریفی قادری


مدل‌سازی و کنترل مود لغزشی جستجوگر رول-پیچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22034/joae.2022.155493

مهسا قاسمی؛ هادی نوبهاری؛ حامد محمدکریمی


شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت مگاپروژه های پیچیده صنعت طراحی و ساخت هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22034/joae.2022.158857

سعید عبداللهی خوشمردان؛ منوچهر منطقی؛ عباس خمسه


راهکارهای ارتقاء مراقبت و شناسایی پهپادها در صحنه نبردهای آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/joae.2022.159326

مجتبی قمری زاده؛ مرتضی ازدانش


بررسی عددی رسانش حرارتی یک ناحیه جامد مثلثی بر جریان و انتقال حرارت جابجایی آزاد همبسته در یک محفظه دوبعدی حاوی نانوسیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22034/joae.2022.160618

میثم محمودی؛ سید داود موسویان


بررسی تجربی تأثیر آرایشهای مختلف عملگر پلاسمای کرونا بر میزان نیروی پیشران تولیدشده بر روی صفحه تخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22034/joae.2022.160619

پریسا باباصفری؛ روح الله خوشخو؛ حمزه اشراقی


بررسی تجربی توزیع فشار و ضرایب آیرودینامیکی زنجیره تیغه های ثابت کمپرسور موتور هواپیما

دوره 12، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-9

مهدی رمضانی زاده؛ مسعود میرزایی؛ محمدحسن پوریوسفی


تولید شبکه هیبرید کارتزین به‌منظور تحلیل آیرودینامیکی جریان‌های لزج

دوره 12، شماره 2، آذر 1389، صفحه 1-11

امید متارکت؛ علیرضا جهانگیریان


بهینه‌سازی یک سیستم کنترل وضعیت با جت عکس‌العملی با استفاده از الگوریتم ممتیک تطبیقی چند‌منظوره

دوره 13، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-22

هادی نوبهاری؛ حمید بندی‌کناری؛ داود دارابی؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده


تاثیر زبری سطح پره‌ها بر روی عملکرد کمپرسور محوری چهار‌طبقه‌ای گذر‌صوتی

دوره 14، شماره 2، آذر 1391، صفحه 1-10

سید میثم سجادی؛ عبداله اسدالهی قهیه


شناسایی و تحلیل اثر مهارت های مدیریتی بر ارتقاء بهره وری:مطالعه موردی صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتری ایران (پنها)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-12

اسماعیل سبزیکاران؛ داود غفوری؛ حسن محجوب عشرت آبادی؛ علی جوکار


بهینه‌سازی طراحی چند موضوعی یک پرتابه، حامل پرنده بدون سرنشین پرتاب‌شونده از توپ

دوره 15، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-13

اسماعیل لآلی؛ مهدی نصرالله زاده؛ مسعود ابراهیمی؛ جعفر روشنی‌یان


بررسی تجربی اثرات بالک شبکه ای بر مشخصات آیرودینامیکی یک مدل‌ بال در عدد رینولدز پایین

دوره 16، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-14

علیرضا نادری؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ احمد شرفی


شناسایی خطا و کالیبراسیون تجربی سیستم میکروالکترومکانیکی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-9

علی اکبر شیخی؛ سید حسین پورتاکدوست؛ مریم کیانی