کلیدواژه‌ها = جذب انرژی
بررسی جذب انرژی پروفیل استوانه‌ای پر شده با فوم گردایانی در تست شبه استاتیکی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-10

نادر وحدت آزاد؛ غلامحسین لیاقت؛ اباذر وحدت آزاد؛ علی نگهبان برون؛ محسن دهقانی محمد آبادی


تحلیل برخورد و جذب انرژی ضربه محوری پوسته مخروطی با هسته ساندویچی

دوره 17، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-9

نادر وحدت آزاد؛ سعید ابراهیمی