نویسنده = سید حسین ساداتی
تعداد مقالات: 3
1. کنترل بهینه مصرف سوخت پهپاد در پرواز گشت‌زنی دایروی

دوره 23، شماره 2، آذر 1400، صفحه 1-12

10.22034/joae.2021.296824.1026

سید ابوالفضل موسوی؛ سید حسین ساداتی؛ جلال کریمی


3. نظارت مداوم چندفروندی به‌وسیله الگوهای پیمایشی پایه با هدف کمینه‌سازی زمان بازبینی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

حسن حقیقی؛ سید حسین ساداتی؛ جلال کریمی؛ سید محمدمهدی دهقان