نویسنده = نادر وحدت آزاد
بررسی جذب انرژی پروفیل استوانه‌ای پر شده با فوم گردایانی در تست شبه استاتیکی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-10

نادر وحدت آزاد؛ غلامحسین لیاقت؛ اباذر وحدت آزاد؛ علی نگهبان برون؛ محسن دهقانی محمد آبادی


بررسی اثر جرم گسترده بر رفتار ارتعاشی ورق یک سر گیردار کامپوزیتی

دوره 18، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-15

نادر وحدت آزاد؛ حسین سلیمانی؛ اباذر وحدت آزاد


تحلیل برخورد و جذب انرژی ضربه محوری پوسته مخروطی با هسته ساندویچی

دوره 17، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-9

نادر وحدت آزاد؛ سعید ابراهیمی