نویسنده = حمیدرضا زارعی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و ساخت پوشش مقاوم به خوردگی در سازه های هواپیما

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 54-65

حمیدرضا زارعی


2. تدوین فرایندی برای بازمهندسی یک قطعه اتصال در بال مرکزی یک هواپیمای تجاری

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 40-53

مرتضی سلطانی؛ فرهاد جاویدراد؛ حمیدرضا زارعی


3. مهندسی مجدد سازه زیرین یک بالگرد بر اساس مفهوم ضربه­ پذیری با استفاده از مواد مرکب پلیمری

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-43

حمیدرضا زارعی؛ فرهاد جاویدراد؛ اسماعیل حسن‌زاده؛ اکبر چراغی